• Kỹ thuật

    sự dẫn động bằng tay quay [radius-rod drive]
    sự truyền động bằng tay quay [radius-rod drive]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X