• Kỹ thuật

    tiếng ồn vô tuyến/âm tạp vô tuyến [radio-noise]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X