• Kỹ thuật

  đường bay lấy đà [run-out]
  sự bay lấy đà [run-out]
  sự chạy lệch tâm [run-out]
  sự chuyển động theo quán tính [run-out]
  sự đảo [run-out]
  sự mòn lệch [run-out]
  sự rò [run-out]
  sự tháo [run-out]
  sự xả [run-out]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X