• Tin học

  [ リリース番号 ]

  số hiệu phiên bản [release number]
  Explanation: Con số, thường là số lẻ thập phân, dùng để định danh một phiên bản đã được hoàn thiện hơn của một chương trình, so với phiên bản chính được đánh số bằng số nguyên. Ví dụ: chương trình được ký hiệu Version 5. 1 là phiên bản thứ hai của Version 5 của chương trình đó (phiên bản đầu tiên là Version 5. 0).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X