• Tin học

  [ リリースじょうほう ]

  các lưu ý về phiên bản/thông tin về phiên bản [release notes/release information]
  Explanation: Thường cuỗi mỗi phiên bản của một phần mềm, người ta ghi lại những thông tin lưu ý về phiên bản này như: nó có gì mới, còn lỗi gì, còn hạn chế gì...

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X