• n

  sân băng/sự trượt băng

  n

  sự kết nối

  Kỹ thuật

  culit/thanh truyền [link]
  đường nối [link]
  khấu [link]
  màng nối/mắc nối/thanh nối [link]
  mắt (xích) [link]
  mối liên kết [link]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X