• Tin học

    [ ワイヤフレームひょうげん ]

    biểu diễn ba chiều bằng các đường thẳng [wire frame representation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X