• Tin học

    ký tự đại diện [wildcard (character)]
    Explanation: Là ký tự sử dụng để thể hiện một hay nhiều ký tự. Ví dụ như ký tự sao * thường dùng để thể hiện một hay nhiều ký tự, ký tự ? thường dùng để thể hiện một ký tự nào đó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X