• [ ひとりで ]

  n

  một mình/tự mình
  彼はこの家の模型を~作った。: Anh ta đã tự mình làm mô hình ngôi nhà này.
  lủi thủi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X