• Kinh tế

  [ いちねんかんしはらいがくほうじんぜいきんなど ]

  khoản tiền mặt trả thuế thu nhập và các loại thuế khác trong năm [Cash paid during the year for Income & other taxes (US)]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X