• [ いっと ]

  n

  một đấu
  Ghi chú: đơn vị đo, bằng khoảng 18l

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X