• Tin học

    [ いちだんかいそうぶんるいたいけい ]

    hệ thống phân loại cấp bậc [hierarchical classification system/monohiererchical classification system]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X