• [ のぼせる ]

  v1

  ghi vào
  記録に ~: ghi vào sổ
  đề xuất
  会議に案を~: đề xuất phương án với hội nghị
  cho lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X