• Kỹ thuật

  [ じょうしんようせつ ]

  sự hàn tiến [upward welding]
  Explanation: 立向姿勢で、下から上方向にビードを盛る溶接。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X