• Kỹ thuật

  [ かしんようせつ ]

  sự hàn lùi [downward welding]
  Explanation: 立向姿勢で、上から下方向にビードを盛る溶接。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X