• [ ふか ]

  n

  không kịp/không đỗ

  n, n-suf

  sự không thể/sự không được/sự không có khả năng/sự bất khả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X