• [ ふこう ]

  n

  sự không có hiếu/sự bất hiếu
  bi khổ

  adj-na

  không có hiếu/bất hiếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X