• [ ふじょうり ]

  adj-na

  bất hợp lý/không có đạo lý/trái lẽ thường

  n

  sự bất hợp lý/sự không có đạo lý/sự trái lẽ thường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X