• Kinh tế

  [ ふとくていしんようじょう ]

  thư tín dụng trơn (không kèm chứng từ) [open credit]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  [ ふとくていしんようじょう ]

  tín dụng không bảo đảm [open credit]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X