• [ なかぐち ]

  n

  đường kính cỡ trung
  中口径砲 :Khẩu pháo trung bình/khẩu đại bác
  中口径 :đường kính cỡ trung
  Cổng chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X