• [ まる ]

  n

  vòng tròn/hình tròn/dấu chấm câu/tròn (thời gian)
  ~を打つ: đánh dấu chấm câu
  ~2年: tròn 2 năm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X