• [ にゅうしゅうじ ]

    n

    Lính mới/người chưa có kinh nghiệm/người miệng còn hơi sữa (nghĩ bóng)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X