• [ よき ]

  vs

  dự đoán trước
  予期しない影響: sự ảnh hưởng không dự đoán trước
  予期したとおり : theo như dự đoán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X