• [ そうぎ ]

  n

  sự cãi/sự tranh luận/ cuộc tranh luận
  sự bãi công/cuộc bãi công
  労働の争議: cuộc bãi công của công nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X