• Kinh tế

    [ こうかん、ぞうよ、ないぶしょうひのもくてきでしようされたしょうひん ]

    Hàng hóa dùng để trao đổi, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X