• [ こうかんきょく ]

  n

  tổng đài (điện thoại)/tổng đài
  自動交換(局): tổng đài tự động
  市内交換局: tổng đài trong thành phố
  統制交換局: tổng đài kiểm soát

  Tin học

  [ こうかんきょく ]

  tổng đài điện thoại [(telephone) exchange]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X