• Kỹ thuật

  [ こうりゅうアークようせつ ]

  sự hàn hồ quang xoay chiều [AC arc welding]
  Explanation: 交流電源を用いるアーク溶接。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X