• Kỹ thuật

    [ じんこうかんそう ]

    sự làm khô nhân tạo [artificial seasoning]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X