• [ じんせい ]

  n

  nhân tình
  nhân sinh/cuộc sống/cuộc đời
  人生は航海の如し: cuộc đời giống một chuyến lênh đênh trên biển
  Ghi chú: từ dùng chỉ giai đoạn một người sinh ra đến khi chết đi
  nhân mạng
  đời người
  bản mệnh
  bản mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X