• [ にんしょう ]

  n

  nhân xưng
  人称代名詞 :Đại từ nhân xưng.
  複合人称代名詞 :Đại từ nhân xưng số nhiều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X