• [ にんしょうだいめいし ]

  n

  Đại từ nhân xưng
  再帰人称代名詞 :Đại từ phản thân.
  不定人称代名詞 :Đại từ nhân xưng không xác định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X