• [ にんそく ]

  n

  Cu li/phu khuân vác/phu hồ
  波止場の臨時人足 :phu khuân vác thuê tạm thời ở các cầu tàu
  荷担ぎ人足:Phu khuân vác hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X