• [ だいべん ]

    vs

    thay mặt (người khác để phát ngôn)/đại diện (cho người khác để hành động)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X