• Kinh tế

  [ しんたくやっかん ]

  hợp đồng ủy thác/hợp đồng tín thác [Trust contract]
  Category: 投資信託
  Explanation: 投資信託の運用や運営の方法について規定したもの。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X