• [ いじょうふ ]

  n

  đại trượng phu/con người vĩ đại/vĩ nhân
  彼は偉丈夫です: chàng là một đấng trượng phu
  時代の偉丈夫: vĩ nhân của thời đại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X