• [ ていねん ]

  n

  tuổi về hưu
  彼は今年で定年だ.:năm nay ông ấy đã đến tuổi về hưu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X