• [ まま ]

    n

    như nguyên/sự vẫn như cũ/sự vẫn y nguyên

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X