• [ ゆうせい ]

  n

  sự ưu thế
  優勢を占める: chiếm ưu thế

  adj-na

  ưu thế
  優勢な敵: địch có ưu thế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X