• [ こうねつひ ]

  n

  tiền điện và nhiên liệu/chi phí cho điện chiếu sáng và nhiên liệu/tiền điện và nhiên liệu/chi phí điện năng và nhiên liệu/chi phí tiền điện và nhiên liệu
  光熱費を支払う: thanh toán tiền điện và nhiên liệu
  低所得者のための光熱費援助: trợ cấp chi phí điện năng và nhiên liệu cho người có thu nhập thấp
  光熱費指数: chỉ số chi phí tiền điện và nhiên liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X