• Tin học

    [ ひかりじきディスク ]

    đĩa quang từ [Magneto-Optical disk]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X