• Kỹ thuật

    [ こうきアルミニウムごうきん ]

    hợp kim nhôm phát quang [aluminum alloy for brightening]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X