• [ にゅうとう ]

    n

    sự gia nhập một Đảng/sự vào Đảng/sự trở thành Đảng viên

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X