• Tin học

    [ にゅうしゅつりょくプロセッサ ]

    bộ xử lý vào-ra (IOP) [input-output processor (IOP)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X