• [ にゅうりょく ]

  n

  tín hiệu đưa vào
  công suất đưa vào

  Kỹ thuật

  [ にゅうりょく ]

  nhập [input]
  Category: toán học [数学]

  Tin học

  [ にゅうりょく ]

  thông tin vào/dữ liệu vào/đầu vào [input]
  Explanation: Thông tin được đưa vào máy tính để dùng cho các mục đích xử lý.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X