• Tin học

    [ にゅうりょくのながれ ]

    dòng dữ liệu vào [job stream/run stream/input stream]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X