• Tin học

    [ にゅうりょくさぶシステム ]

    hệ thống con nhập liệu/hệ thống con vào [input subsystem]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X