• Tin học

    [ にゅうしゅかのう ]

    sẵn có/sẵn dùng [available (an)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X