• Tin học

    [ はちしんすう ]

    bát phân/cơ số 8 [octal, base 8]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X