• [ こうこく ]

  n

  thông báo chung/thông cáo
  競売公告: Thông báo chung về bán đấu giá
  使用に関する公告: Thông báo chung (thông cáo) liên quan đến việc sử dụng
  出願公告: Thông báo chung về việc nộp đơn xin cấp quyền
  特許公告: Thông báo chung (thông cáo) về quyền sáng chế
  入札公告: Thông báo chung về việc đấu thầu.
  bố cáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X