• [ こうふ ]

  vs

  cong bố

  n

  sự công bố/sự tuyên bố/công bố/tuyên bố/ban hành
  関連する基準の公布: công bố (ban hành) tiêu chuẩn liên quan
  日本国憲法は1946年に公布された: hiến pháp Nhật Bản đã được ban hành vào năm 1946
  公布準備完了: sẵn sàng chuẩn bị ban hành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X